۲۱ فروردین ۱۳۹۷

وضعیت نابسامان «صنعت دارو» در سال حمایت از کالای ایرانی

۲۱ فروردین ۱۳۹۷

کسب افتخار توسط پروفسور مهرداد حمیدی؛ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت

اعلام آخرین گزارش نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators منتشر شده در March 2018