روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر داد؛ مصوبه جدید در خصوص واردات مکمل و نمایندگی شرکتهای تولید کننده مکمل های تغذیه ای خارجی

نمایش همه

روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر داد؛ مصوبه جدید در خصوص واردات مکمل و نمایندگی شرکتهای تولید کننده مکمل های تغذیه ای خارجی

روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر داد؛
مصوبه جدید در خصوص واردات مکمل و نمایندگی شرکتهای تولید کننده مکمل های تغذیه ای خارجی
بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مدیر کل فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل های تغذیه ای این سازمان مصوبات بیست و دومین جلسه کمیته فنی مکمل را ابلاغ کرد.
در این گزارش آمده است: بر اساس ابلاغ مدیر کل فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل این سازمان، با توجه به مصوبه بیست و دومین جلسه کمیته فنی مکمل مورخ 13/12/1396 ؛ نمایندگی برای ثبت و واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای مطابق مقررات و ضوابط مربوط صرفا به صورت انحصاری از دارنده پروانه (Lisence Holder) و در سربرگ آن شرکت با مدت اعتبار حداقل پنج سال پذیرفته میشود.
همچنین در این ابلاغیه ذکر شده است: هر شرکت خارجی صرفا مجاز به معرفی یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده انحصاری فرآورده های خود در کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد و بدیهی است شرکت هایی که در حال حاضر بیش از یک نماینده در کشور دارند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ موظف به رعایت و اجرای این مصوبه هستند.
این مصوبه قطعی و از تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱ لازم الاجرا اعلام شده است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر داد؛
<br />
مصوبه جدید در خصوص واردات مکمل و نمایندگی شرکتهای تولید کننده مکمل های تغذیه ای خارجی