واحد بازرگانی

 

تامین الزامات دارویی

واحد بازرگانی شرکت تریتا داروی هزاره سوم در راستای عملکرد به خط مشی و اهداف کیفیتی شرکت، مسئولیت خرید و تامین مواد، تجهیزات و خدمات مورد نیاز برای ارائه محصولات دارویی با کیفیت را بر عهده دارد.
از آنجا که بخش عمده‌ای از تامین کنندگان مواد و تجهیزات صنعت دارو داخلی نیستند لذا بالاترین دقت و تلاش توسط این واحد بعمل می‌آید تا از بهترین و معتبرترین تامین کنندگان که‌ الزامات منطبق با ساخت دارو را دارند در موعد مقرر منابع را تامین نماید.
این واحد در کنار شرکت‌های خارجی برای تامین نیازها در تلاش برای پیدا کردن تامین کنندگان داخلی شایسته و با کیفیت بالاترمی باشد.
واحد بازرگانی تامین موارد زیر را بر عهده دارد:
 
1- دستگاه‌ها وتجهیزات آزمایشگاهی
2- دستگاه‌ها و ماشین‌آلات تولید
3- مواد اولیه‌آزمایشگاهی و تولید
4- مواد بسته‌بندی
5- خدمات آزمایشگاهی، تولیدی و رفاهی
6- ملزومات اداری، تولید و ...