ماموریت

 
ماموریت ما، مسئولیت ما در ارائه بهترین خدمات با بکارگیری تمام پتانسیل و توانایی‌های برای سلامتی انسان می باشد. شرکت تریتا داروی هزاره سوم با توجه به مسئولیت خطیر خود در قبال بیماران و جامعه، ماموریت خود را تولید انواع فرآورده‌های دارویی، (نانو داروها، سیستم‌های نوین دارورسانی و فرمولاسیون‌های بهبود یافته) منطبق با استانداردهاي معتبر بين المللي (الزامات قانونی GMP-PICS استقرار سیستم QRM و PQR)، با استفاده از جديدترين تكنولوژي‌های توليد قرار‌‌‌داده و تأمين رضايت ذينفعان‌، ‌توجه به محيط زيست و به حداقل رسانیدن ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی برای کارکنان و سایر ذینفعان را در صدر برنامه‌هاي خود گنجانيده است.