خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

شرکت تریتا داروی هزاره سوم با توجه به مسئولیت خطیر خود در قبال بیماران و جامعه، ماموریت خود را تولید انواع فرآورده‌های دارویی آغاز کرده است.
نانو داروها، سیستم‌های نوین دارورسانی و فرمولاسیون‌های بهبود یافته منطبق با استانداردهاي معتبر بين المللي (الزامات قانونی GMP-PICS استقرار سیستم QRM و PQR)، با استفاده از جديدترين تكنولوژي‌های توليد قرار‌‌‌داده است.
تأمين رضايت ذينفعان‌، ‌توجه به محيط زيست و به حداقل رسانیدن ریسکهای ایمنی و بهداشت شغلی برای کارکنان و سایر ذینفعان را در صدر برنامه‌هاي خود گنجانيده است.
در همین راستا شرکت نظام مدیریت یکپارچه IMS خود را براساس آخرین ویرایش استانداردهای زیر:
  • GMP-PICS:2017
  • ISO9001:2015
  • ISO14001:2015
  • OHSAS18001:2007
طراحی، شناسایی و اجرا می‌کند، در راستای این هدف مهم مدیرعامل شرکت خط ‌مشی را به صورت ذیل بیان می‌دارد و در صورت لزوم خط‌ مشی را یک بار در سال مورد بازبینی قرار می‌دهند:
۱- ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی براساس اصول GMP به منظور جلب رضایت مشتریان و تامین‌کنندگان
۲- ايجاد زمينة مناسب براي توسعه و بهبود صلاحیت منابع انساني از طريق آموزش و ايجاد سيستمهاي انگيزشي جهت مشاركت کارکنان از طريق فعاليت كميتة پیشنهادات
۳- توسعه فعالیت های R&D به منظور دستیابی به فرمولاسیون‌های نوین دارویی
۴- انجام صادرات و تولید محصولات جدید جهت افزايش سهم بازار از طریق استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و فروش و افزايش سود ذينفعان
۵- ارتقاء اتوماسیون با بهره‌گیری از تجهیزات و ماشین آلات جدید
۶- بهبود مستمر در کل فعالیت‌های شرکت از طریق تدوین اهداف کیفیتی، پروژه‌های بهبود، انجام ممیزی‌های داخلی
۷- برگزاری جلسات بازنگری مدیریت به منظور اطمینان از اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت
۸- توسعه و بهبود فن‌ آوري اطلاعات
۹- مصرف بهینه انرژی
۱۰- توجه به الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی در جهت پیشگیری از مصدومیت‌ها، بیماری‌های شغلی و آلودگی‌های زیست محیطی

اینجانب به عنوان مدیرعامل و تصویب کننده خط‌ مشی مدیریت یکپارچه IMS شرکت، ضمانت اجرای نظام کیفیتی، زیست محیطی، ایمنی، بهداشت شغلی را عهده‌دار خواهم بود و نمايندة خود را جهت نظارت مداوم، هدايت و بهبود سيستم مديريت یکپارچه تعيين مي نمايم تا ميزان اثر بخشي و كفايت نظام را با ارزيابي منظم و ممیزی، گزارش نمايد. كليه مديران و كاركنان واحدها، موظف و متعهد به رعايت و اجراي سيستم مديريت یکپارچه و همکاری با نمایندة مدیریت بوده ‌و در تداوم و بهبود مستمر، در مسیر تعالي سازمان، فعالانه مشاركت خواهند‌‌‌ نمود.